Máy tính bộ

Bảng giá máy tính nguyên bộ chất lượng cao


Máy tính bộ – B01
Máy tính bộ
Giá thị trường : 4.750.000VNĐ
Giá bán : 4.440,000 VNÐ
LINH KIỆN

Thông số máy tính
CPU:Intel Duo Core E2160/1.8/1M/800
Mainbord:Chipset G41 DDR3
Ram:DDRAM 2Gb/1333
HDD:160Gb Sata II Seagate
VGA-Sound:1024MB Onboard
Màn hình:LCD 17" Dell Vuông Full Box
Bảo Hành:36 Tháng
Khuyến Mãi
Tặng phím + chuột

Máy tính nguyên bộ – B01.1
Máy tính bộ

Mới 100%
Giá bán : 4.500,000 VNÐ
LINH KIỆN
CPU:Intel Duo Core E2200/2.2/1M
Mainbord:Chipset G41 DDR3Ram
Ram:         DDRAM 2Gb/1333
HDD:        160Gb Sata II Seagate
VGA:         1024MB Onboard
Màn hình:  LCD 17" Dell Vuông Full Box
Bảo Hành:36 tháng
Khuyến Mãi:chuột+bàn phím


Máy tính nguyên bộ – B02

Máy tính bộ

Mới 100%
Giá bán : 4,650,000 VNÐ
Thông số kí thuật
CPU:        Intel Duo Core E5200/2.5/2M
Mainbord:Chipset G41 DDR3
Ram         :DDRAM 2Gb/1333
HDD        :160Gb Sata II Seagate
VGA        : 1024MB Onboard
Màn hình:LCD 17" Dell Vuông Full Box
Bảo Hành:36 Tháng
Khuyến Mãi:Tặng phím + chuột

Máy tính nguyên bộ – B02.1
Máy tính bộ

Mới 100%
Giá bán : 4,910,000 VNÐ
LINH KIỆN
CPU        :Intel Duo Core E5200/2.5/2M
Mainbord:Chipset G41 DDR3
Ram         :DDRAM 2Gb/1333
HDD        :250Gb Sata II Seagate
VGA       :1024MB Onboard
Bảo Hành:36 Tháng
Màn Hình:LCD 17" Dell Vuông Full Box
Khuyến Mãi:
Tặng phím + chuột

Máy tính nguyên bộ – B02.2
Máy tính bộ

Mới 100%
Giá bán : 5,250,000 VNÐ
Thông số kĩ thuật:
CPU          :Intel Duo Core E5200/2.5/2M
Mainbord  :Chipset G41 DDR3
Ram          :DDRAM 2Gb/1333
HDD         :320Gb Sata II Seagate
VGA        :1024MB Onboard
Màn hình :LCD 17" Samsung 743 Vuông Full Box
Bảo Hành:36 tháng
Khuyến Mãi:chuột+bàn phím

Máy tính nguyên bộ – B02.3
Máy tính bộ

Mới 100%
Giá bán : 4,970,000 VNÐ
Thông số kĩ thuật
CPU         :Intel Duo Core E5300/2.6/2M
Mainbord:Chipset G41 DDR3
Ram         :DDRAM 2Gb/1333
HDD        :160Gb Sata II Seagate
VGA         :1024MB Onboard
Màn hình   :LCD 17" Samsung 743 Vuông Full Box
Bảo Hành   :36 Tháng
Khuyến Mãi :Chuột+Bàn phím

Máy tính nguyên bộ – B02.4

Mới 100%
Giá bán : 5,010,000 VNÐ
Thông số kĩ thuật
CPU         :Intel Duo Core E5400/2.7/2M
Mainbord:Chipset G41 DDR3
Ram        :DDRAM 2Gb/1333
HDD        :160Gb Sata II Seagate
VGA       :1024MB Onboard
Màn hình:LCD 17" Samsung 743 Vuông Full Box
Bảo Hành:36 Tháng
Khuyến Mãi:chuột+bàn phím


Máy tính  bộ – B02.5

máy tính bộ

Mới 100%
Giá bán : 5,050,000 VNÐ
Thông số kĩ thuật
CPU         :Intel Duo Core E5500/2.8/2M
Mainbord:Chipset G41 DDR3
Ram        :DDRAM 2Gb/1333
HDD       :160Gb Sata II Seagate
VGA-      :1024MB Onboard
Màn hình:LCD 17" Samsung 743 Vuông Full Box
Bảo Hành:36 Tháng
Khuyến Mãi:Chuột+bàn phím


Máy tính  bộ – B02.6
máy tính bộ

Mới 100%
Giá bán : 5,210,000 VNÐ

Thông số kĩ thuật

CPU       :Intel Duo Core E5700/2.8/2M
Mainbord:Chipset G41 DDR3
Ram         :DDRAM 2Gb/1333
HDD        :160Gb Sata II Seagate
VGA         :1024MB Onboard
Màn hình:LCD 17" Samsung 743 Vuông Full Box
Bảo Hành:36 Tháng
Khuyến Mãi:Chuột+bàn phím

Máy tính bộ – B02.7


máy tính bộ


Mới 100%
Giá bán : 5,470,000 VNÐ
Thông số kĩ thuật
CPU        :Intel Duo Core E5700/2.8/2M
Mainbord:Chipset G41 DDR3
Ram        :DDRAM 2Gb/1333
HDD       :250Gb Sata II Seagate
VGA       :1024MB Onboard
Màn hình:LCD 17" Samsung 743 Vuông Full Box
Bảo Hành:36 Tháng
Khuyến Mãi:Chuột+bàn phím

2.Máy tính dòng Intel Core 2 Duo


máy tính bộ

Máy tính bộ – B03

máy tính bộ

Mới 100%
Giá bán : 4,550,000 VNÐ
Thông số Kĩ thuật
CPU         :Intel Core 2 Duo E6300/1.86Ghz/2M/1066
Mainbord:Chipset G41 DDR3
Ram   :DDRAM 2Gb/1333
VGA       :1024MB Onboard

HDD :160Gb
Màn hình:LCD 17" Dell Vuông Full Box
Bảo Hành:36 Tháng
Khuyến Mãi:Tặng phím + chuột

Máy tính bộ – B03.1
máy tính bộ

Mới 100%
Giá bán : 4,650,000 VNÐ
Thông số kĩ thuật
CPU:Intel Core 2 Duo E6400/2.13Ghz/2M/1066
Mainbord:Chipset G41 DDR3
Ram:DDRAM 2Gb/1333
HDD:160Gb Sata II Seagate
VGA:1024MB Onboard
Màn hình:LCD 17" Dell Vuông Full Box
Bảo Hành:36 Tháng
Khuyến Mãi:Tặng phím + chuột


Máy tính nguyên bộ – B04
máy tính bộ

Mới 100%

Giá bán : 4,670,000 VNÐ
thông số kĩ thuật

CPU:Intel Core 2 Duo E6550/2.33Ghz/2M/1333
Mainbord:Chipset G41 DDR3
Ram:DDRAM 2Gb/1333
HDD:160Gb Sata II Seagate
VGA:1024MB Onboard
Màn hình:LCD 17" Dell Vuông Full Box
Bảo Hành:36 Tháng
Khuyến Mãi:Tặng phím + chuột


Máy tính bộ – B04.1
máy tính bộ

Mới 100%
Giá bán : 4,790,000 VNÐ
Thông số kĩ thuật

CPU:Intel Core 2 Duo E6600/2.4/4M
Mainbord:Chipset G41 DDR3
Ram:DDRAM 2Gb/1333
HDD :160Gb Sata II Seagate
VGA:1024MB Onboard
Màn hình:LCD 17" Dell Vuông Full Box
Bảo Hành:36 tháng
Khuyến Mãi:Tặng phím + chuột

Máy tính bộ – B04.2


máy tính bộ

Mới 100%
Giá bán : 5,060,000 VNÐ
Thông số kĩ thuật

CPU:Intel Core 2 Duo E6600/2.4/4M
Mainbord:Chipset G41 DDR3
Ram:DDRAM 2Gb/1333
HDD:250Gb Sata II Seagate
VGA:1024MB Onboard
Màn hình:LCD 17" Dell Vuông Full Box
Bảo Hành:36 Tháng
Khuyến Mãi:Tặng phím + chuộtMáy tính bộ – B04.3

máy tính bộ


Mới 100%
Giá bán : 4,790,000 VNÐ
Thông số kĩ thuật
CPUIntel Core 2 Duo E6700/2.33/4M/1333
Mainbord:Chipset G41 DDR3
Ram:DDRAM 2Gb/1333
HDD:160Gb Sata II Seagate
VGA:1024MB Onboard
Màn hình:LCD 17" Dell Vuông Full Box
Bảo Hành:36 tháng
Khuyến Mãi:Tặng phím + chuột


Máy tính bộ – B04.4
máy tính bộ

Mới 100%
Giá bán : 5,040,000 VNÐ
Thông số kĩ thuật
CPU:Intel Core 2 Duo E6850/3.0/4M/1333
Mainbord:Chipset G41 DDR3
Ram:DDRAM 2Gb/1333
HDD:160Gb Sata II Seagate
VGA:1024MB Onboard
Màn hình:LCD 17" Dell Vuông Full Box
Bảo Hành:36 Tháng
Khuyến Mãi:Tặng phím + chuột


Máy tính bộ – B05
máy tính bộ

Máy tính nguyên bộ
Mới 100%
Giá bán : 4,840,000 VNÐ
Thông số kĩ thuật
CPU:Intel Core 2 Duo E7200/2.53/3M/1066
Mainbord:Chipset G41 DDR3
Ram:DDRAM 2Gb/1333
HDD:160Gb Sata II Seagate
VGA:1024MB Onboard
Màn hình:LCD 17" Dell Vuông Full Box
Bảo Hành:36 Tháng
Khuyến Mãi:Tặng phím + chuột

xem thêm
máy tính chơi game

thanh lý phòng net

0 nhận xét:

 
Support : Copyright © 2012. lắp đặt phòng net bootrom|Tin tức game thủ mới nhất - All Rights Reserved
Logo Design | Free Template | Best Tip|
liên kêt trang : thanvandang.hou@gmail.com Proudly by hộp cơm hâm nóng|